#125 Товарителници по клиенти

#125-1 Справка за транспортни услуги по Клиенти/Обекти.
Период
: Месец
Вид: Обобщена
Включва: Курсове, Разстояние с товар за курс и с товар общо, Общо разстояние за обслужване, Процент изминато разстояние с товар, Работа [тон км], Тегло на товара [тона], Работа и Престой в часове и Стойност на услугата.
Последна актуализация: 16 Март 2014

#125-1

#125-2 Справка за транспортни услуги по Клиенти/Обекти със сортиране по трафик.
Период
: Месец
Вид: Обобщена
Включва: Трафик, Курсове, Разстояние с товар за курс и с товар общо, Общо разстояние за обслужване, Процент изминато разстояние с товар, Работа [тон км], Тегло на товара [тона], Работа и Престой в часове и Стойност на услугата.
Последна актуализация: 16 Март 2014

#125-2

#125-3 Справка за транспортни услуги по Клиенти/Обекти със сортиране по категория.
Период
: Месец
Вид: Обобщена
Включва: Категория, Курсове, Разстояние с товар за курс и с товар общо, Общо разстояние за обслужване, Процент изминато разстояние с товар, Работа [тон км], Тегло на товара [тона], Работа и Престой в часове и Стойност на услугата.
Последна актуализация: 16 Март 2014

#125-3

#125-4 Справка за транспортни услуги по Клиенти/Обекти със сортиране по категория и кола.
Период
: Месец
Вид: Обобщена
Включва: МПС, Курсове, Разстояние с товар за курс и с товар общо, Общо разстояние за обслужване, Процент изминато разстояние с товар, Работа [тон км], Тегло на товара [тона], Работа и Престой в часове и Стойност на услугата.
Последна актуализация: 16 Март 2014

#125-4

#125-5 Справка за транспортни услуги по Клиенти/Обекти със сортиране по трафик, категория и кола.
Период
: Месец
Вид: Обобщена
Включва: МПС, Курсове, Разстояние с товар за курс и с товар общо, Общо разстояние за обслужване, Процент изминато разстояние с товар, Работа [тон км], Тегло на товара [тона], Работа и Престой в часове и Стойност на услугата.
Последна актуализация: 16 Март 2014

#125-5

#125-7 Справка за транспортни услуги по Клиенти/Обекти със сортиране по трафик, и кола.
Период
: Месец
Вид: Обобщена
Включва: МПС, Курсове, Разстояние с товар за курс и с товар общо, Общо разстояние за обслужване, Процент изминато разстояние с товар, Работа [тон км], Тегло на товара [тона], Работа и Престой в часове и Стойност на услугата.
Последна актуализация: 16 Март 2014

#125-7


#125-8 Справка за транспортни услуги по Клиенти/Обекти със сортиране по трафик, и кола.
Период
: Месец
Вид: Подробна
Включва: МПС, Дата, Пътен лист, Товарителница, Курсове, Разстояние с товар за курс и с товар общо, Общо разстояние за обслужване, Процент разстояние с товар, Работа [тон км], Тегло на товара [тона], Работа и Престой в часове и Стойност на услугата.
Последна актуализация: 16 Март 2014

#125-8

#125-9 Справка за транспортни услуги по Клиенти/Обекти със сортиране по трафик, водач и кола.
Период
: Месец
Вид: Обобщена
Включва: МПС, Дата, Пътен лист, Товарителница, Курсове, Разстояние с товар за курс и с товар общо, Общо разстояние за обслужване, Процент на полезния път, Работа и Престой в часове, Заработка на водача и Стойност на услугата.
Последна актуализация: 15 Март 2014

#125-9

#125-10 Справка за транспортни услуги по Клиенти/Обекти със сортиране по трафик и кола.
Период
: Месец
Вид: Подробна
Включва: МПС, Дата, Пътен лист, Товарителница, Разстояние с товар, Тегло на товара, Курса, Работа и Престой в часове, Тарифа и Стойност на услугата.
Последна актуализация: 15 Март 2014

#125-10

#125-11 Справка за транспортни услуги по Клиенти/Обекти със сортиране по вид услуги.
Период
: Месец
Вид: Подробна
Включва: МПС, Дата, Товарителница, Вид товар, Разстояние с товар, Тегло на товара, Работа и Престой в часове, Вид тарифа и Стойност на услугата.
Последна актуализация: 16 Март 2014

#125-11

#125-12 Справка за транспортни услуги по Клиенти/Обекти със сортиране по вид превозен товар.
Период
: Месец
Вид: Подробна
Включва: МПС, Разстояние с товар, Тегло на товара, Работа и Престой в часове, Тарифа и Стойност на услугата.
Последна актуализация: 16 Март 2014

#125-12

#125-13 Справка за транспортни услуги по Клиенти/Обекти със сортиране по вид превозен товар.
Период
: Месец
Вид: Подробна
Включва: МПС, Дата, Пътен Лист, Товарителница, Разстояние с товар, Тегло на товара, Работа и Престой в часове, и Стойност на услугата.
Последна актуализация: 16 Март 2014

#125-13


#125-15 Справка за транспортни услуги по Клиенти/Обекти със сортиране на категории коли/машини.
Период
: Месец
Вид: Подробна
Включва: МПС, Пътен Лист, Товарителница, Разстояние с товар, Тегло на товара, Работа и Престой в часове, Тарифа, Статут платено и Стойност на услугата.
Последна актуализация: 26 Юни 2011

125-15 Report

#125-16 Справка за транспортни услуги по Клиенти/Обекти със сортиране на категории коли/машини.
Период
: Месец
Вид: Обобщена
Включва: Клиенти/Обект, Разстояние с товар, Тегло на товара, Съотношение общо разстояние към разстояние с товар, Часове Работа и Престой, Стойност на услугата. Тукущ бюджет за разходите и Разлика Приход към Текущ бюджет 
Последна актуализация: 26 Юни 2011

125-16 Report

#125-20 Справка за транспортни услуги по Клиенти/Обекти със сортиране на категории коли/машини.
Период
: Месец
Вид: Обобщена, Сортирана по вид обслужване и коли.
Включва: Разстояние с товар, Тегло на товара, Часове Работа и Престой, Тукущ бюджет за разходите, Стойност на услугата. и Разлика
По Заявка на: Нефтохимтранспорт АД
Последна актуализация: 26 Юни 2011

125-20 Report

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s