Automotive Director™ v1.470

Automotive Director™  v1.470

1. Импортирани данни горива: Обратно попълване товарителници, разтоварено гориво и клетка
Възможност за обратно попълване на липсващите данни от номера на товарителници, разтоварено гориво и номер на клетката от която е разтоварването.

2. Импортирани данни горива: Промяна във формата на файла
Променен е формата на файла за натоварените светли горива и пропан бутан. Файлът съответства на данните от фактурирането, като са променени имената на колоните с цел съответствие с полетата от базата данни.

3. Импортирани данни горива: Доставка на следващия ден
При товарене в един ден, а доставка на следващия ден се губи връзката между файла с данните за натоварено гориво и доставено. Направени са подобрения в търсенето и е представена възможност за търсене на съответсвия при доставки направени през следващите дни.

4. Съобщения и предупреждения: Отделяне на кода в клас
По-добро управление на кода за генериране на съобщения и предупреждения.

5. Сигурност: Възможност за заявки за достъп
Промени в системата за достъп до менюта и код. Възможност за подаване на заявка за достъп след като такъв е бил отказан.

6. Мониторинг: Настройка и статистика на съобщенията
Системата за мониторинг на събития и предупреждения позволява настройка и насочване на съобщенията към даден потребител. Създадени са флагове които регламентират дали съобщението ще се следи, ще има ли история и ще се записват ли съобщенията в текстов файл.
Статистика улеснява преценката дали дадено съобщение има тенденция да се повтаря по-често.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s