Формат на данните за натоварени горива

С Automotive Director v1.470 се въвежда нов формат за четене на данните за натоварено гориво. Формата е валиден за светли горива и пропан бутан. Съгласуван е с файла за отчитане по натоварено гориво.

Формата на файл за четене е достъпен на адрес
http://dl.dropbox.com/u/423445/NHTImportLoadedFuelsTempete.xls 

Липсващите данни в колоните Cell (Клетка), CargoUnLoad (Разтоварено количество) и BillOfLading (Номер товарителница) се попълват обратно в случай, че в полетата бъдат записани стойности 0.

В този случай, при намерено сътветствие с въведените данни от доставено горива се извършва обратен запис към входния файл и се попълват евентуални пропуски в съответните полета. Попълнените таблици се експортират обратно във формат на Microsoft Excel и се пазят като архив.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s