Мониторинг: Статистика за съобщенията

Системата за мониторинг на съобщенията и предупрежденията поддържа статистика за честотата при която се появява дадено съобщение.

Monitoring1

1. Актуализирани на датата
При генериране на съобщение се актуализира датата на съобщението. В случай, че съобщението е ново и се генерира за пръв път се записва текуща дата и 1 към статистиката за текущата дата.

2. Статистика за текущата дата
Ако съобщението се генерира повторно към текущата дата статистиката за честотата на съобщението се актуализира. Ако съобщението се генерира за втори път, то числото става 2. Така ако съобщението се генерира няколко пъти към текущата дата статистиката отразява честотата на генериране на съобщението.

3. Статистика за последните 10 дни
Статистиката отразява броя на съобщенията за последните 10 дни от последната дата.

4. Тенденция
Тенденцията е стойност до 10. Числото съотношението между броя на събитият от последната дата към броя на всички събития от последните 10 дни.

Формулата е следната:
Тенденция = Брой събития към последна дата *  10 / брой събития за последните 10 дни

Ако дадено съобщение има Тренд по-малък от 1, тенденцията е към намаляване на честотата с която се появява. Ако стойността е по-голяма от 1, то тенденцията е към нарастване.

Съобщенията които са генерирани към текущата дата и нямат статистика през последните 10 дни са с максимален индекс – 10.

Виж също: Мониторинг: Канали за съобщения
Мониторинг – изтриване на съобщение и промяна на приоритета
Мониторинг и чат команди

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s