SQL Server и частния облак

от Michael Otey

С последните тласъци към облачните услуги от страна на различни доставчици е лесно да се забрави, че наистина има два начина на прилагане на изчислителни облаци. Със сигурност, големите доставчици на облачни услуги натискат по посока на публичните облачни изчисления. Въпреки това, много организации се насочват към изграждане на частни облачни услуги. Публичният облак и частния облак предлагат подобни обещания: намалени разходи за експлоатация, по-голяма еластичност на ресурсите и възможност за самообслужване. Голямата разлика е, че използването на обществения облак изисква лизинг на средства от доставчика на уеб-базирана инфраструктура. За разлика, реализацията на частен облак управлява собствената вътрешно фирменна инфраструктура. Не е изненадващо, че повечето ИТ професионалисти са далеч по-привързани към идеята на частния облак, отколкото към обществените облачни услуги, Причината е че, частния облак въздейства положително за насочване на съществуващата инфраструктура и си запазва жизненоважни аспекти на вашата инфраструктура, като производителност, достъпност и сигурност под контрола на собствения си компания.

Но ако мислите по посока частен облак, то какво той допринася за работата на SQL Server,? SQL Server не е като IIS, където натоварването може да се балансира между няколко сървъра. С други думи, вие не може да добавите допълнително на SQL Server инстанции на Вашия клъстър и да получите подобрена производителност. За SQL Server, клъстерите само предлагат подобрена наличност – не подобрена производителност. Потребителите на SQL Server са свързани с дадена база данни и тази база данни е дадена конфигурация и свойства. Макар че това може да бъде случаят, това не означава,, че можете динамично да се променят наличните изчислителна мощност за SQL Server.

Виртуализацията е ключът към изпълнение на SQL Server в частния облак. SQL Server инстанции в виртуални машини могат да бъдат динамично живо мигрирани към сървъри с по-голяма наличност на ресурси и изчислителна мощност. Освен това, ако SQL Server, например работи на VM, и физическия хост има достатъчно русурси то, възможностите динамично да увеличавате броя на виртуални процесори и RAM, са достъпни. Hyper-V и vSphere поддържат горещо добавяне на RAM и CPU. В допълнение, SQL Server има способността да се преконфигурира да приеме горещо добавените RAM и CPU, без да се изисква спиране. Миграция на живо, горещо добавяне на RAM и CPU дава на SQL Server еластичността, която той му трябва за да бъде напълно функционален компонент в частния облак.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s