Автоматично фиксиране на несъответствия в километража

При неспазване но хронологията на километража се получава нарушаване и на данните указващи километража при който се зарежда горивото. Това води до погрешно отчитане на наличното гориво в резервоара и несъответствие с контролните въвеждания. Данните свързани с икономията и преразхода гориво не са валидни.

За да се избегне този сценарии километража при зареждане се съгласува автоматично с автоматичното пренареждане на километража по пътни листове.

bulet15x15Gr 1. По-долу на снимката е показан случай при който километража е последователен, а данните свързани със салдото на горивото са синхронизирани, като салдата сочат съответно горивото в началото и в края на пътния лист.

Fig1

Пример: Дата 12. Начален километраж 20000, краен километраж 20100 с посочени стойности за гориво в резервоара съответно за началото 50 и края 50 литра.

bulet15x15Gr 2. На следващата снимка хронологията на километража за дата 12 е променена. Началния и крайния километражи са 1 и 101 като няма съответствие с километража от следващата дата. Нарушен е и километража при зареждането на горивото. Началните салда показват стария километраж от 20000 и 20100.

Fig2

bulet15x15Gr 3. За да се синхронизира километража за целия период в съответствие с новите зададени стойности и се променят съответните зареждания се изпълняват следните стъпки:

. Настройки
– Гориво/Масло изчисляване
– Несъгласуван километраж Автокорекция
– Команда изчисли

Fig3

Командада изчисли преизчислява данните за пътните листове на кола избраната кола с опция Автокорекция на километража.

Като резултат (снимката долу) километража се пренарежда хронологично спрямо указаните разстояния по пътен лист. Километража при който е станало зареждането на горивото също се пренастройва.

Fig4

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s