Добавка към бизнес логиката при отчитане икономията/преразхода на гориво

Automotive Director™ v1.471 от 10 Окт 2011 въвежда нов елемент в бизнес логиката при отчитане икономията/преразхода на гориво.

1. Опита до сега
Прилаганата до сега практика отчита икономията/преразходо на гориво чрез контролни замервания. Контролните замервания изискват да се посочи фактическата наличност гориво в резервоара към даден момент, Изисква се въвеждане на километраж и посочване на количество налично гориво в резервоара.

При следващо преизчисляване на горивото указаните стойности се считат за фиксирани контролни замервания и не се променят. Разликата между контролното замерване и прогнозното по разходна норма се интерпретира като икономия или преразход. Частен случай на контролно замерване е зареждането на гориво да горе и използване на данните за капацитета на резервоара.

2. Проблема
При преизчисляване на горивото за даден период е възможно наличното гориво да надвиши капацитета на резервоара или да се получи отрицателно количество. В този случай е нужна намесата на оператор който да ограничи горивото в рамките от минимално количество със стойност нула до максимално съответстващо на капацитета на резервоара.
Недостатък на този начин на работа е, че изисква вниманието на оператора и въвеждане на контролни цифри. В случай, че се проследяват голям брой единици този вариант на работа може да се окаже неудачен. Ако не винаги съществува документ доказващ доливане до горе или контролно зомерване е възможна субективна преценка дали дадено зареждане е контролно.

3 Решението
За да се минимизира нуждата от намеса и автоматизира процеса на фиксиране на количеството гориво в резервоара се използва максимално допустимия капацитет на резервоара. В случай на надвишаване количеството гориво в крайното салдо се записва максималния капацитет и се отчита определен преразход равен на надвишението.

Възможен е и обратния случай. В процеса на преизчисляване горивото да падне под нула. Тогава автоматично се записва нула като крайно салдо и се отчита икономия равна на разликата между нула и стойността на числото под нула.

Пример: На снимката долу е показан случай при който капацитета на резервоара от 250 л се използва за фиксиране на крайното салдо и отчитане на преразход гориво. –17.55 и –117.55 л.

FuelLevelFixing

Същия резултат би се получил и ако оператора фиксира крайното салдо ръчно.В случая фиксирането на горивото към дата 1/10/2011 е автоматично,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s