#46 Печалба/Загуба по коли

#46-1 Печалба/Загуба по коли
Период
: Месец
Вид: Обобщена
Включва: МПС, Приход от транспортни услуги, Бюджет (Фиксирани разходи по план), Разходи по време на път (Променливи разходи), Финансов рузултат (Печалба/Загуба).
Последна актуализация: 14 Окт 2011

46-1 Report

#46-2 Печалба/Загуба по коли
Период
: Месец
Вид: По дати
Включва: МПС, Приход от транспортни услуги, Бюджет (Фиксирани разходи по план), Разходи по време на път (Променливи разходи), Финансов рузултат (Печалба/Загуба).
Последна актуализация: 14 Окт 2011

46-2 Report

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s