Копиране и преместване на Hyper-V виртуални машини

Ако искате да преместите или копирате виртуална машина с Hyper-V, се използват export / import операциите осигурени от Hyper-V. 

Първо спрете виртуалната машина, която искате да копирате или преместите и след това изберете  Export… от менюто за операциите.  Ще ви бъде представет диалог като този:

ExportingVM6

 

Натискайки Export ще започне процес на прехвърляне на Hyper-V виртуалната машина. Ако вашата машина е имала име 13Snake, то след няколко минути тя ще има копие в папка : "G:\Hyper-V\13Snake".  В папката ще бъдат разположени също подпапките на виртуалната машина 13Snake.

ExportingVM1

 • Папка Virtual Machines Папката съдържа един .exp файл който, ще използва ID на виртуалната машина, както е показано.

ExportingVM3

    Файлът .exp е експортираната конфигурация на виртуалната машина. 
    Ако виртуалната машина е експортирана в съхранено състояние, тогава под-папката ще съдържа файлове .vsv и .bin, иначе ще бъде празна.

 • Папка Virtual Hard Disks Тази папка съдържа копия на всеки от виртуалните дискове асоцииран с виртуалната машина. Отбележете, ме ако имате два виртуални хард диска с еднакво име, но различно местоположение асоциирани с виртуалната машина, експортирането няма да успее.
 • Папка Snapshots Тази папка съдържа:
   • Един .exp файл за всяка моментна снимка на виртуалната машина с ID
   • Папка наименована на моменталната снимка по ID която съдържа запазени файлове към момента.
   • Папка с името на моментната снимка по ID със съдържание на дисковете от тип .avhd.
 • config.xml
  • Този файл не е нужен при стандартните export / import функции.

Така създадената структура може да се прехвърля и копира.  Когато сте готов за импортиране преименовайте старата виртуална машина напремер 13Snake on D и изберете от Hyper-V Import Virtual Machine… като изберете съответната папка и опции:

ExportingVM4

 

Преди да изпълните командата знайте, че има три важни неща:

 • Трябва да укажете папката която сте създали с пълното име включващо името на виртуалната машина. В случая "G:\Hyper-V\13Snake\” вместо "G:\Hyper-V".
 • Когато импортирате виртуалната машина тя ще остане в папката която посочете (в случая "G:\Hyper-V\13Snake\”) и няма да е възможно тя да се премести в друга сред импорт. Така, че преместете експортираната виртуална машина там където искате тя да остане.
 • Импортирането изтрива .exp файловете, което не ви позволява второ импортиране. Ако искате да експортвана виртуални машини като все едно ги архивирате, то ще трябва да направите копие на експортираните файлове и да не ги импортвате, за да не ги загубите.

След изпълнение на Import файловата структура остава почти същата с изключение на:

 • Файловете .exp се изтриват и се подменят с .xml конфигурационни файлове.
 • Файлът config.xml се изтрива.

При завършване виртуалната машина се появява с списъка от машини на Hyper-V мениджъра.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s