#20 Фактическа консумация гориво по разходни центрове

Справка #20 Фактическа консумация по разходни центрове изисква асоцииране на вид гориво към основни видове горива.

#20-1 Фактическа консумация гориво по разходни центрове
Период
: Месец
Вид: Обобщена
Включва: Разходен център от пътния лист, Разход гориво по основни видове горива – Бензин, Дизел и Газ
Сортиране: Разходен център, автомобил или машина по настройка на съответната категория.
Последна актуализация: 25 Окт 2011

20-1 Report


#20-2 Фактическа консумация гориво по разходни центрове
Период
: Месец
Вид: По коли и машини
Включва: Разходен център от пътния лист, Разход гориво по основни видове горива – Бензин, Дизел и Газ
Сортиране: Разходен център, автомобил или машина по настройка на съответната категория.
Последна актуализация: 25 Окт 2011

20-2 Report

#20-3 Фактическа консумация гориво по разходни центрове
Период
: Месец
Вид: Подробно по дати
Включва: Разходен център от пътния лист, Разход гориво по основни видове горива – Бензин, Дизел и Газ
Сортиране: Разходен център, автомобил или машина по настройка на съответната категория.
Последна актуализация: 25 Окт 2011

20-3 Report

 

Връзки: Настройки основни горива

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s