Настройки основни горива

Стъпките за настройка на основните горива са следните:

bulet13x13Red 1. От меню Администриране –> Маркетинг –> Цени и горива –> Основни горива се избират видовете горива асоциирани с основни.

Main Fuels1

 

bulet13x13Red 2. В секция Бюджет настройки укажете вида гориво

Fuels2

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s