Ремарке по подразбиране при тарифиране на количества превозен товар

При тарифиране базирано на количество превозен товар се указва ремарке. Тарифите използващи ремарке са свързани с превози на горива, работа на бетонпомпите при които заработката се отчита на база количество бетон и др.

Ремаркето може да е от няколко клетки всяка с отделен капацитет. По-долу е указана настройката за ремарке по подразбиране.

Default trailer quantity tariffs

В примера по-горе бетонпомпата има капацитет от 50 куб. м. При въвеждане на тарифата подразбиращата клетка е номер 1. Останалите не се попълват.

Ако се превозват горива, тогава капацитета на клетките е съответно по-голям и се указва и реално ремарке с капацитета на всяка клетка.

Default trailer quantity tariffs1

Ремаркето по подразбиране се въвежда автоматично при въвеждане на пътния лист.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s