Настройка основна разходна норма гориво по месеци

Настройката за основната разходна норма горива е в каталога Автомобили и машини. В Секцията за горива се настройва основната разходна норма по месеци.

Fuel norm by months

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s