Нулиране на крайните салда гориво

В случаи на начално стартиране на базата данни, информацията за салдата на гориво се нулира. Таблицата където се поддържат данните за последните салда на горивото се актуализира към предходния месец преди да започне ново отчитане.

Например ако новото начало на отчитане салдата на горивата започва от месец Ноември се нулират салдата за месец Октомври.

Стъпките са следните:

bulet13x13Red 1. Извършва се пълно преизчисляване но горивото в автопарка с опция за актуализиране на салдата.

Fuel calculation settings

В примера по-горе преизчисляването актуализира салдата на горивото към 31 Окт 2011. Колите/машините които не са имали пробег съответно машинни отчети към последния период остават със салда от последния период в който са отчетени.

bulet13x13Red 2. Нулират се салдата в каталога на автопарка за всички. Тези които не са работели към последния период също трябва да бъдат нулирани.

След нулирането не трябва да се извършва преизчисляване на горивото за предходния период с опция за актуализиране на предишните салда.

25-2 zero

 

Информацията за салдата от предходния месец се запазва в месечните таблици, Съща така данните от горивото за предходния период се виждат и проследяват по графиката на горивото.

Fuel Graphics

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s