#62 Заработка на водачи

#62-6 Заработка по водачи
Период
: Месец
Вид: Обобщена
Включва: Водач, дни в работа, обект, кола/машина, разстояние с товар, курса, часове работа и престой, стойност на услугата, заработка на водача
Сортиране: Водач, обект, автомобил/машина.
Последна актуализация: 19 Яну 2012

62-6

#62-7 Заработка по водачи
Период
: Месец
Вид: Подробна
Включва: Водач, дни в работа, обект, дата, кола/машина, разстояние с товар, курса, вид товар, часове работа и престой, тарифа, стойност на услугата, заработка на водача
Сортиране: Водач, обект
Последна актуализация: 19 Яну 2012

62-7

Забележка: Работните дни се актуализират при преизчисляването на пътните листове.

Виж също: #84 Водачи, заработка, сервиз и надбавки

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s