Добавяне на тарифа към транспортна услуга

Съществуващи тарифи с транспортни услуги могат се добавят към други носители по следния начин:

1. От списъка на транспортни услуги намерете тарифата

За пример по-долу е показана тарифа МСМ вибрационна трамбовка, за работа на машина. В под формата секция Носители се вижда, че тарифата е прикрепена към машина 85 с категория Вибрационна трамбовка.

Distr1

2. Добавете новия носител на услугата

От горния пример с тарифа МСМ вибрационна трамбовка се прикачва към нов носител 30 от категория Виброплоча.

Distr2

3. Копиране към новия носител

Тарифата се копира към новия носител. В случая се избира носителя 85 и се използва команда за копиране налична чрез третия бутон за копиране (от ляво надясно) в секцията Носители. Командата за копиране отваря следния прозорец показан по-долу.

Distr3

Диалоговата форма Сравняване и актуализиране на тарифи позволява сравняване параметрите на две тарифи и копиране от един носител на други. В случая от избрания носител 85 Вибрационна трамбовка тарифата ще се прикачи към 30 Виброплоча с избор на бутона Да.

Ако списъкът с носителите е по-голям може да се избира копиране към определени носители. Избраната тарифа се копира само към носители с флаг нула, неактивни. Активните тарифи са защитени. Параметрите им могат да бъдат променени, след като първо се деактивират.

4. Активиране на тарифите към нови носители

Активирането на прикачените тарифи е последната стъпка в добавянето на тарифа към нов носител. Активирането към новите носители става чрез флага за активна тарифа. То се извършва след като се провери, че подадените заявки на тарифите имат коректни настройки и стойности.

Виж също: Копиране на тарифи от една услуга към друга
Промяна на тарифите чрез индексиране

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s