Най-омразните модерни думи в корпоративния свят

От Toni Bowers

CareerBuilder анкетирали 5,000 служители да изберат модерни изрази които мразят най-много. Мисля, че списъкън е интересен, защото не мога да повярвам, че един умен човек, уважаващ работата си би трябвало да продължи да ги ползва. Както и да е, ето списъка с най-ненавижданите:

 

 • Outside the box Извън кутията (31%)
 • Low-hanging fruit Ниско висящ плод (24%)
 • Synergy Синергия (23%)
 • Loop me in Вържи ме (22%)
 • Best of breed Най-добър от екземплярите (19%)
 • Incentivize Подбудителсво (19%)
 • Mission-critical Мисия критични (19 %)
 • Bring to the table Дава на масата (18%)
 • Value-add Добавена стойност (17%)
 • Elevator pitch Терен за издигане (16%)
 • Actionable items Продаваеми позиции (15%)
 • Proactive Проактивност (15%)
 • Circle back Обратно закръгляне (13%)
 • Bandwidth Мрежов трафик (13%)
 • High level Високо ниво (10%)
 • Learnings Научаване (9%)
 • Next steps Следваща стъпка (6%)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s