#4 Товарителници по коли

#4-12 Товарителници по коли
Период
: Месец
Вид: Подробна
Включва: Приходи по коли и водачи, превозен товар в тона и куб.м,, фактически разход гориво в литри, стойност на прихода 
Сортиране: Кола, водач и дата.
Последна актуализация: 19 Дек 2011

4-12

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s