#51 Товарителници по превозвачи, видове превоз и водачи

#51-1 Товарителници по превозвачи, видове превоз и водачи
Период
: Месец
Вид: Обобщена
Включва: Приходи по превазвачи, коли, превозен товар в тона и куб.м,, фактически разход гориво в литри, стойност на прихода 
Сортиране: Превозвач, вид транспорт и кола
Последна актуализация: 21 Дек 2011

51-1

 

#51-2 Товарителници по превозвачи, видове превоз и водачи
Период
: Месец
Вид: Обобщена
Включва: Приходи по превазвачи, коли и водачи, превозен товар в тона и куб.м,, фактически разход гориво в литри, стойност на прихода 
Сортиране: Превозвач, вид транспорт, кола, водач, дата 
Последна актуализация: 21 Дек 2011

51-2

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s