#54 Справка Товарителници по превозвачи

#54-1 Товарителници по превозвачи
Период
: Месец
Вид: Обобщена
Включва: Работа, товар, курсове, Часове работа, Часове престой, Стойност за вътрешни обекти и външни 
Сортиране: Превозвачи.
Последна актуализация: 26 Дек 2011

54-1

#54-2 Товарителници по превозвачи
Период
: Месец
Вид: Обобщена
Включва: Работа, товар, курсове, Часове работа, Часове престой, Стойност за вътрешни обекти и външни 
Сортиране: Превозвачи, вид обслужване 
Последна актуализация: 26 Дек 2011

54-2

#54-3 Товарителници по превозвачи
Период
: Месец
Вид: Обобщена
Включва: Работа, товар, курсове, Часове работа, Часове престой, Стойност за вътрешни обекти и външни 
Сортиране: Превозвачи, клиенти, коли/машини 
Последна актуализация: 26 Дек 2011

54-3

#54-4 Товарителници по превозвачи
Период
: Месец
Вид: Обобщена
Включва: Работа, товар, курсове, Часове работа, Часове престой, Стойност за вътрешни обекти и външни 
Сортиране: Превозвачи, вид обслужване, клиенти, коли/машини 
Последна актуализация: 26 Дек 2011

54-4

#54-5 Товарителници по превозвачи
Период
: Месец
Вид: Обобщена
Включва: Работа, товар, курсове, Часове работа, Часове престой, Стойност за вътрешни обекти и външни 
Сортиране: Превозвачи, вид обслужване, коли/машини и клиенти,
Последна актуализация: 26 Дек 2011

54-5

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s