Месечни настройки за разход горива по години

Добавена е логика за пренасяне на месечните норми за разход гориво по години. Данните за основния разход на гориво по месеци се копират при работа в следващ период.

По-долу се вижда, че нормения разход за гориво през 2011 се копира и се създава нов ред за 2012 год.

BasicFuelConsumptionByMonths

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s