Знаещи потребители

От Phil Wainewright | 15 Фев 2012

user1Резюме: Ако трябва голями масиви от данни и аналитични приложения да постигнат широко разпространен успех сред бизнес потребителите ще трябва софтуера да поеме част от най-високото ниво на компетентност за да достигне екпертните нива и да ги сведе дf действия, които трябва да предприемат потребителите.

Проблемът с въвеждането на все по-мощни софтуерни инструменти в ръцете на все повече и повече хора е, че много често, повечето потребители нямат представа какво да прави с него. Това не е нов проблем в изчислителната техника, но това е често срещано явление днес благодарение на лекотата и ниска цена на доставка създаващи възможности за масово използване чрез облачни платформи

Много бизнес потребители на софтуер използащи го като услуга (SaaS) се борят с тази главоблъсканица как да извлекат полезното от данните. Доставчиците на софтуер развиват функционалност и след това го предадават за онлайн работа без да предвиждат консултантска помощ. Малко потенциални потребители се регистрират, и болшинството от тях се отказват от ползването на услугите, защото не успяват да извлекат стойност от използването на приложението. Повече от наивно е доставчиците на софтуер да се ръководят от модела “създай го и те ще идват”. Този начин на мислене в грешка (макар че обикновено е само един елемент от грешките). Въпросните приложения предоставени като външни услуги базирани в облака често дават същата функционалност спрямо далеч по-скъпите и сложни приложения вече доказали се в корпоративния пазар. Въпросът опира до липсата на специализирани умения в по-широк кръг от населението на бизнес потребителите, което да бъде в състояние да произведе нужните резултати при използването на приложенията.

Тези проблеми възникват особенно остро в бързо развиващата се област на анализи на голямо количество от данни. Като анализатор на проблема Нийл Райдън пише, рано тази седмица, “Ще има много малко потребители способни да анализират данни в търговски организации … Намирането на хора които да запълнят тази празнота е трудно … Те не растат по дърветата”. Вицепрезидентът на IBM за нови технологии Род Смит заковава проблема като коментира, че доставчиците на софтуерни услуги трябва да се фокусират върху създаване на приложения, които създават изискващи действия анализирайки голямо количество данни, а не карат потребителите да анализират сурови данни.

Такива мисли споделихме наскоро и с Джим Бърлей, главен анализатор на продажбите за Cloud9, който е силно критичен към предишните поколения на облачните услуги за анализ. Поставянето на традиционните бизнес решения за аналез на данни в облака “е една прекрасна половин стъпка”, казва той, “но това е всичко. Тя елиминира достъпа до данните в базата, но за това пък има нужда, от някои който да разбира, кубове, т.н., за да определи как вървят нещата. “И когато някой иска да промени или да направим нещо различно, това означава, да има отново нужда от IT поддръжка за да се направи. “Потребителя не контролира всичка, защото е направена само половин стъпка” заключава той. Според него, бизнес анализа трябва да добави стойност към специфични приложения, като тези анализи се правят автоматично и веднага се предоставят значими резултати изискващи съответни действия.

В случая с Cloud9 целта е управление на ефективността на продажбите и да се да помогне на мениджъри по продажбите се идентифицират, кои продажби изискват внимание и средства, а не просто да търсите най-обобщени данни, Извършват се анализи и се търсят модели, които показват сделки, които могат да бъдат гранични. Целта е да се очертаят рисковите области, а по този начин да се подобри точността на прогнозата при предлагането.

Това е полезна стъпка в правилната посока от страна на доставчика на услугата, но все пак изисква някакви усилия и ангажираност от страна на мениджърът по продажбите, за да се увери, че се оценяват правилните рискови фактори. Получаване на правилен отговор зависи от точния анализ и отново от знаещия потребител, който да конвертирате своя опит и знания в метрика с която приложението може да работи.

До известна степен преодоляването на този проблем разработчиците на софтуер и в още по-голямата автоматизация на аналитичния процес, така че приложението да може да подтикне потребителя към такъв вид анализ. Но той също така зависи от потребителите, от придобиване на умения които те не са имали преди. Те не трябва да станат учени за работа с данни, повече от всеки друг, Но потребителите трябва да разберат някои принципи, за да могат ефективно да взаимодействат с тези приложения. Това е последната граница по отношение на приложенията от тези категории – работен процес и автоматизация, входящ маркетинг, но най-вече анализи на данни. Доставчиците на софтуер не само трябва да правят страхотни приложения, те също трябва да намерят начин да се създадат знаещи потребители.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s