Достъп до триене на записи от формата за пътни листове

До всяка форма достъпа се определя на нива. Те са следните:

1 Отказ
2 Четене
3 Четене и филтриране
4 Редактиране на съществуващи записи
5 Редактиране, добавяне
6 Пълен достъп (Редактиране, добавяне и триене)

За да се разреши триене на ред достъпа до формата трябва да бъде от ниво 6 (Пълен достъп). В случая по-долу е показан пример за достъп до форма при която нивото е 5 (Редактиране, добавяне).

UserAccess1

Ако се избере опция 6 Пълен достъп (Редактиране, добавяне и триене), се дава възможност за триене на редове към формата.

Пълния достъп не гарантира автоматична възможност за триене на пътен лист. Необходимо е да се даде разрешение за триене на запис.

По-долу на най-горния ред е показано разрешение за достъп на операцията триене.

UserAccess2

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s