Hyper-V: Списък на файловете за изключване от анти вирусните пакети инсталирани върху Hyper-V хоста

Белeжка : материала е част от ресурса : Планиране на сигурността при Hyper-V http://technet.microsoft.com/en-us/library/dd283088(WS.10).aspx

Препоръчителна практика е да НЕ инсталирате приложения върху операционната система хостваща виртуалните машини (наричана още Hyper-V сървър) – използвайте приложенията само върху виртуалните машини. Като държите операционната система хостваща сървърите и като работите с Windows Server 2008 core инсталация ще имате нужда от много по-малко обновявания на базовата система, защото нищо не изисква обновяване на сървъра освен базовата Hyper-V инсталация или компанентите на хипервайзора.

Ако решите да работите с програми върху хостващата операционна система ще трябва да имате и антивирусна програма и да следвате препоръки за изключване на проверка на файлове от антивирусната програма с цел да не повлияете върху работата на виртуалните машини работещи върху хастващата операционна система:

Папки на виртуалните машини. По подразбиране те са на C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Hyper-V.

Хард дисковете на виртуалните машини. По подразбиране те са в C:\Users\Public\Documents\Hyper-V\Virtual Hard Disks.

Папки за снимки на виртуалните машини. По подразбиране %systemdrive%\ProgramData\Microsoft\Windows\Hyper-V\Snapshots

Vmms.exe
Vmwp.exe

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s