Втори резервоар за разход гориво

В случаите когато трябва да се проследят разходите за AdBlue или доливания на масло се използва втори резервоар за гориво.

Настройката за вида на горивото, разхода и капацитета на втория резервоар се прави в каталога на колата.

Second fuel

Разходната норма гориво за втория резервоар е постоянно и няма зимна и лятна норма за разлика от първия резервоар.

Салдата на втория резервоар се следят по-аналогичен начин както салдата на първия. Разликата е в колоните които ги отчитат и маркера в секцията за доливане и контролни замервания.

По-долу са показани короните със салдата на втория резервоар, а в секцията долято горива мястото на отметката указваща запис за втори резервоар.

Second fuel 2

Начина на работа с първия и втория резервоар е аналогичен.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s