Пътни разходи и финансов отчет на водача

Concept image with gas nozzle filling up with cashРазходите на превозното средство, разходите за гориво и пътните разходи формират разходите които се правят при обслужване на заявка за транспорт.

За да се изчислят пътните разходи и се направи финансов отчет на водача е направена следната категоризация на пътните разходи:
1. Разходи по време на път
2. Предоставени средства
3. Възстановени суми
4. Удръжки
5. Бонус или към заплатата

Типовете записи са кодове:
0 – Разход DT, 1 – Кредит KT, 2 – Възстановяване на суми DT, 3 – Удръжки DT, 4 – Бонус и Добавки KT

Разходите се делят също на платени в брой и с карта.

Пътните разходи се въвеждат в раздела Финансови към Пътния лист и съответната заявка.

По-долу е показана формата за въвеждане на предоставените средства и направените разходи.

Trip expenses

Към съответния пътен лист и заявка се въвеждат задължително вида на разхода, цената и валутата. Маркира се дали разхода е направен с кредитна карта или е платено в брой. В случаите когато има плащане с карта цвета на реда в ляво е зелен, а при плащане в брой е червен. Редовете в червено участват при финансовия отчет и формират текущо салдо на водача от една или няколко заявки.

При начално предоставяне на средства се описва вида на средствата и количеството им. При работа с валута се работи с валутен курс.

При нужда от изтриване на ред въведените данни се изтриват с бутона горе в ляво.

Справки към въведените данни се правят от формата като се използват горните два бутона. Първия е свързан с текущия отчет, а втория вдясно със салдото на водача за текущия месец.

Trip expenses1

От текущия месец могат да бъдат събрани няколко неотчетени заявки. В този случаи отчитането става по валути.

Trip expenses2

За допълнителни справки свързани с финансовия отчет използвайте справки 64 и 65 в раздела Персонал.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s