#67 Фактическа консумация гориво и по замерване с GPS

#67-1 Фактическа консумация и по GPS
Период
: Месец
Вид: Обобщена
Включва: Превозвачи, категория, кола номер
Сортиране: Превозвач, категория и номер
Последна актуализация: 12 Юни 2012

GPS fuel consumption

Формат на MS Excel файла за четене на данни от GPS замерена консумацията на гориво.

GPS fuel consumption input

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s