#54 Товарителници по превозвачи

54-1 Товарителници по превозвачи
Период
: Месец
Вид: Обобщена
Включва: Превозвач, тарифно разстояние, работа в тон км, превозен товар, курсове, работа и престой часа, вътрешни обекти без ДДС и външни обекти..
Заявена от: Дюлгер ООД Смолян. Подходяща за отчитане работата на повече от една фирма превозвач. 
Последна актуализация: 18 Юни 2011

54-1

54-2 Товарителници по превозвачи
Период
: Месец
Вид: Обобщена
Включва: Превозвач, вид обслужване, тарифно разстояние, работа в тон км, превозен товар, курсове, работа и престой часа, вътрешни обекти без ДДС и външни обекти..
Заявена от: Дюлгер ООД Смолян. Подходяща за отчитане работата на повече от една фирма превозвач. Последна актуализация: 18 Юни 2012

54-2

54-3 Товарителници по превозвачи
Период
: Месец
Вид: Обобщена
Включва: Превозвач, вид обслужване, тарифно разстояние, работа в тон км, превозен товар, курсове, работа и престой часа, вътрешни обекти без ДДС и външни обекти..
Заявена от: Дюлгер ООД Смолян. Подходяща за отчитане работата на повече от една фирма превозвач. Последна актуализация: 18 Юни 2012

54-3

54-4 Товарителници по превозвачи
Период
: Месец
Вид: Обобщена
Включва: Превозвач, вид обслужване, тарифно разстояние, работа в тон км, превозен товар, курсове, работа и престой часа, вътрешни обекти без ДДС и външни обекти..
Заявена от: Дюлгер ООД Смолян. Подходяща за отчитане работата на повече от една фирма превозвач. Последна актуализация: 18 Юни 2012

54-4

54-5 Товарителници по превозвачи
Период
: Месец
Вид: Обобщена
Включва: Превозвач, вид обслужване, тарифно разстояние, работа в тон км, превозен товар, курсове, работа и престой часа, вътрешни обекти без ДДС и външни обекти..
Заявена от: Дюлгер ООД Смолян. Подходяща за отчитане работата на повече от една фирма превозвач. Последна актуализация: 18 Юни 2012

54-5

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s