Промяна на тарифите чрез индексиране

При масова промяна на цените с даден коефициент може да се приложи индексиране на цените.
Функцията за индексиране се намира в каталога Транспортни услуги, долния табулатор Носители и четвъртата икона от ляво.

Indexing1

За да е възможно масовото индексиране цените на транспортните услуги те трябва да бъдат съответно категоризирани. Флага за планирани, регулярни услуги също може да се използва.

Например за индексиране на всички цени от категория Превози на светли горива с флаг регулярни превози трябва да се избере една от тарифите. В случая по-горе е избрана тарифа
80974СВ 14ПСБ ИЛИЯНЦИ – ВРАЦА.
Тарифата е категоризирана като Превози на светли горива и е със статут Планиран превоз.

Indexing2

Двукратно щракане върху иконата отваря диалоговия прозорец за индексирането на цените на транспортните услуги.

Indexing3

Списъкът Транспортни услуги дава възможност да се изберат всички или определени тарифи.
На разположение са четири основни команди.
1. Преглед на новите индексирани тарифи – Дава възможност да се провери старата и новата стойност
2. Актуализирай индексите само – Базовите тарифи не се променят, а се променя полето за индекса на тарифата
3. Индексиране на базовите тарифи и нулиране на индексите – Директно индексиране на базовата тарифа със стойността на индекса. Ако индекса е число по-голямо от нула новата цена е по-голяма, от старата. В противен случай новата цена ще е по-малка. Ако има индекс към тарифата той се нулира.

4. Установи индекс стойността като нова тарифа – Записва стойност на тарифата такава каквато е указана в Индекс стойността. Това не е операция индексиране, а подмяна на съществуваща стойност с числото Индекс стойност.

В секцията Товарни тарифи се определя кои видове тарифи от дадена услуга да се индексират.

При настройката показана по-долу на избраната транспортна услуга ще бъде индексирана тарифата за цена на товар. Ако има индекс към тарифата ще бъде нулиран. Новата тарифа за превоз на товар ще бъде по-висока с индекс 1.01733

Indexing4

Виж също: Добавяне на тарифа към транспортна услуга
Копиране на тарифи от една услуга към друга

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s