Допълнителни фактори за разход гориво

Допълнителните фактори за разход гориво се ползват по два начина:

1. Чрез таблици в зависимост от теглото на товара
2. Чрез формула с включено разстояние и тегло на товара.

1. Работа с допълнителни фактори чрез таблици

fuel factors 1

При работа с таблици укажете факторите в каталог. След това добавете към всеки фактор стойност.
Само една кола от дадена категория може да носи списъка с таблицата на факторите.

По-долу е показан случаи при който кола от категория Самосвал Ифа е носител на факторите за разход на гориво. В конкретния случаи списъка от фактори включва допълнителен товар:

1.0 тона доп. разход за товар . 0.0007
2.0 тона доп. разход за товар . 0.0014
3.0 тона доп. разход за товар . 0.0021

……
10.0 тона доп. разход за товар . 0.0070

fuel factors 2 

2. Работа с допълнителни фактори по формула

В случаи, че не искате да използвате големи таблици за допълнителните фактори разход гориво, може да се използва формула към фактора от каталога под номер 1.
В каталога на факторите първия фактор е с име Тегло товар режим. Името на фактора може и да е друго. Важното е фактора да е под номер 1 в каталога с факторите.
Стойността на фактора се вписва към носителя към позиция Тегло товар режим както е показано по горе. В случая тази стойност е 0.0007

3. Използване на факторите

В случай, че се указва допълнителен фактор от таблица се записва само Фактора за разход гориво и разстоянието, както е показано в секцията Фактори по-горе.
В случай, че въведете Тегло товар режим работите чрез формула, трябва да укажете както разстоянието така и теглото на товара, за да изчислите допълнителния разход гориво.

По-долу е показано използване на допълнителен фактор за разход гориво от таблица и по формула с коефициент 0.0007. В запис имаме превоз на 4.0 тона товар като е указано само разстоянието от 60 км. Във втория запис се работи по формула и се указва разстоянието и теглото на товара съответно 200 км и 15 тона.

fuel factors 3

Полето в дясно показва общия допълнителен разход и разхода отнесен към 100 км в скоби.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s