За определяне разхода на горива са достатъчни данни за доливане на гориво, изминатото разстояние и контролни замервания отчитащи разликите между фактическия и планирания разход. В някои случаи има данни и от бордовия компютър които показват общото разстояние и средния разход.

При наличие на такива данни укажете кои пътни листове обхващат данните от борд компютъра. Обхвата на пътните листове се задава в полето Заявка.

По-долу е даден пример при който всички пътни листове са описани към заявка 346.

fuel factors 2

Данните от борд компютъра се записват в секция Борд компютър както е показано по-долу.

fuel factors 4

В случая към един от записите под номер заявка 346 е записано обща разстояние 2108 км и среден разход от 25.5 л/100 по показания от борд компютъра.

Справка #68-1 дава информация за разхода на гориво с допълнителните фактори и данните от борд компютъра.

68-1 Разход гориво и салдо по заявки
Период
: По заявки
Вид: Подробна
Включва: Заявка, кола, ремарке, дата, разстояние, фактори, гориво садо, разход на 100 км, данни от борд компютър.
Заявена от: Петко Ангелов БГ ЕООД Пловдив.
Последна актуализация: 5 Окт 2011

fuel factors 5

About danisapfirov

Automotive Director developer.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s