Дневник работно време на водача

1. График на работното време по часове

Графика на работното време на водача се използва при въвеждане в Дневник работно време на водача. Той улеснява въвеждането на данни в Дневника на водача при често повтарящи се, редовни транспортни услуги.

d1

 

2. Въвеждане на данни в Дневника за работното време на водача по часове

Въвеждането става в Транспортни услуги –> Водач запис

Driver time schedule3

3. Команди за работа с Дневника на водача

В Дневника на водача се отчита работното време за управление, почивката, работното време извън управление, Дневната почивка и Седмичната.
В горната лява част на менюто за работа с Дневника на водача се намират бутони за
1. Изтриване на ред,
2. Отваряне на подготвения график
3. Копиране на данни в Дневника на водача от предварително подготвения график.

Виж също: #140 Справка – Дневник работно време на водача

One comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s