#140 Дневник работно време на водача

Report 140

#140-1 Дневник работно време на водача
Период
: Ден, Месец
Вид: Обобщена
Включва: Водач, Работно време (Начало, Край, Часа), Шофиране (Работа, Почивка), Друго, Почивка (Дневна, Съб-Нед).
Последна актуализация: 16 Окт 2012

Report 140-1

#140-2 Дневник работно време на водача
Период
: Ден, Месец
Вид: Обобщена по дни
Включва: Водач, Работно време (Начало, Край, Часа), Шофиране (Работа, Почивка), Друго, Почивка (Дневна, Съб-Нед).
Последна актуализация: 16 Окт 2012

Report 140-2

#140-3 Дневник работно време на водача
Период
: Ден, Месец
Вид: Подробна по дни
Включва: Водач, Работно време (Начало, Край, Часа), Шофиране (Работа, Почивка), Друго, Почивка (Дневна, Съб-Нед).
Последна актуализация: 16 Окт 2012

Report 140-3

Виж също: Дневник работно време на водача

One comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s