#28 Товарителници по вид товар

#28-1 Товарителници по вид товар
Период
: Ден, Месец
Вид: Обобщена
Включва: Вид товар, Разстояние [км], Товар, Курса, Тон км, Часове работа, Стойност
Последна актуализация: 16 Окт 2012

28-1

#28-2 Товарителници по вид товар
Период
: Ден, Месец
Вид: Подробна
Включва: Вид товар, Кола, Дата, Товарителница, Разстояние [км], Товар, Курса, Тон км, Часове работа, Стойност
Последна актуализация: 16 Окт 2012

28-2

#28-3 Товарителници по вид товар
Период
: Ден, Месец
Вид: Обобщена
Включва: Поделение, Експедиция, Разтоварено, Разлика
Последна актуализация: 16 Окт 2012

28-3

#28-4 Товарителници по вид товар
Период
: Ден, Месец
Вид: Обобщена
Включва: Поделение, Кола, Експедиция, Разтоварено, Разлика
Последна актуализация: 16 Окт 2012

28-4

#28-5 Товарителници по вид товар
Период
: Ден, Месец
Вид: Подробна
Включва: Поделение, Кола, Дата, Клетка, Експедиционна бележка, Получател, Експедиция, Разтоварено, Разлика
Последна актуализация: 16 Окт 2012

28-5

#28-6 Товарителници по вид товар
Период
: Ден, Месец
Вид: Подробна
Включва: Товар, Дата, Кола, Клетка, Получател, Експедиционна бележка, Експедиция, Разтоварено, Разлика
Последна актуализация: 16 Окт 2012

28-6

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s