Копиране на тарифи от една услуга към друга

Функцията за копиране на тарифи от една транспортна услуга към друга е достъпна през менюто за работа с Транспортни услуги –> Носители.

t1

Стъпките за копиране на носители с тарифи от една услуга към друга са следните:

1. Избира се услуга чиито тарифи трябва да се копират.
В показания пример е избрана услуга “3тролейбусна линия”.

2. Отваряме формата за копиране чрез командата показана от снимката по-горе.

t2

3. Избираме транспортна услуга, чрез комбо бокса Получател
4. Избираме носител на услугата в ляво и с командата показана с кръг за копиране копираме към Получателя.

Копираните услуги са достъпни за редактиране при избор на транспортната услуга Получател.

Виж също: Добавяне на тарифа към транспортна услуга
Промяна на тарифите чрез индексиране

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s