#70 Товарителници по категории транспортни услуги

#70-1 Товарителници по категории транспортни услуги
Период
: Месец
Вид: Обобщена
Сортиране: Категория транспортни услуги.
Включва: Разстояние, Работа [Тон км], превозено тегло, Работа (часа и престой), Стойност на услугата.
Последна актуализация: 16 Ное 2012

#70-1

#70-2 Товарителници по категории транспортни услуги
Период
: Месец
Вид: Обобщена
Сортиране: Категория транспортни услуги, Клиент.
Включва: Разстояние, Работа [Тон км], превозено тегло, Работа (часа и престой), Стойност на услугата.
Последна актуализация: 16 Ное 2012

#70-2

#70-3 Товарителници по категории транспортни услуги
Период
: Месец
Вид: Обобщена
Сортиране: Категория транспортни услуги, Клиент, Кола.
Включва: Разстояние, Работа [Тон км], превозено тегло, Работа (часа и престой), Стойност на услугата.
Последна актуализация: 16 Ное 2012

#70-3

#70-4 Товарителници по категории транспортни услуги
Период
: Месец
Вид: Подробна
Сортиране: Категория транспортни услуги, Клиент, Кола, Дата.
Включва: Разстояние, Работа [Тон км], превозено тегло, Работа (часа и престой), Стойност на услугата.
Последна актуализация: 16 Ное 2012

#70-4

#70-5 Товарителници по категории транспортни услуги
Период
: Месец
Вид: Обобщена
Сортиране: Категория транспортни услуги, Клиент, Трафик.
Включва: Категория транспортни услуги, Клиент, Трафик, Разстояние, Работа [Тон км], превозено тегло, Работа (часа и престой), Стойност на услугата.
Последна актуализация: 16 Ное 2012

#70-5

#70-6 Товарителници по категории транспортни услуги
Период
: Месец
Вид: Обобщена
Сортиране: Категория транспортни услуги, Клиент, Трафик, Кола.
Включва: Разстояние, Работа [Тон км], превозено тегло, Работа (часа и престой), Стойност на услугата.
Последна актуализация: 16 Ное 2012

#70-6

#70-7 Товарителници по категории транспортни услуги
Период
: Месец
Вид: Подробна
Сортиране: Категория транспортни услуги, Клиент, Трафик, Кола, Дата.
Включва: Разстояние, Работа [Тон км], превозено тегло, Работа (часа и престой), Стойност на услугата.
Последна актуализация: 16 Ное 2012

#70-7

#70-8 Товарителници по категории транспортни услуги
Период
: Месец
Вид: Подробна
Сортиране: Категория транспортни услуги, Клиент, Трафик, Категория кола/машина, Кола, Дата.
Включва: Разстояние, Работа [Тон км], превозено тегло, Работа (часа и престой), Изчисляване на тарифа, Стойност на услугата.
Последна актуализация: 16 Ное 2012

#70-8

#70-9 Товарителници по категории транспортни услуги
Период
: Месец
Вид: Подробна
Сортиране: Категория транспортни услуги, Вид услуга (Обслужване или Ремонт), Клиент, Трафик, Категория кола/машина, Кола, Дата.
Включва: Дата, Пътен лист, Номер товарителница, Разстояние, Работа [Тон км], превозено тегло, Работа (часа и престой), Изчисляване на тарифа, Стойност на услугата.
Последна актуализация: 16 Ное 2012

#70-9

#70-10 Товарителници по категории транспортни услуги
Период
: Месец
Вид: Подробна
Сортиране: Категория транспортни услуги, Вид услуга (Обслужване или Ремонт), Клиент, Трафик, Категория кола/машина, Кола, Дата.
Включва: Дата, Пътен лист, Номер товарителница, Разстояние, Работа [Тон км], превозено тегло, Работа (часа и престой), Изчисляване на тарифа, Стойност на услугата.
Последна актуализация: 16 Ное 2012

#70-10

#70-11 Товарителници по категории транспортни услуги
Период
: Месец
Вид: Обобщена
Сортиране: Категория транспортни услуги, Вид услуга (Обслужване или Ремонт), Категория кола/машина, Трафик.
Включва: Разстояние, Работа [Тон км], превозено тегло, Работа (часа и престой), Планирана себестойност, Стойност на услугата, Разлика.
Последна актуализация: 16 Ное 2012

#70-11

#70-12 Товарителници по категории транспортни услуги
Период
: Месец
Вид: Обобщена
Сортиране: Категория транспортни услуги, Трафик.
Включва: Разстояние, Работа [Тон км], превозено тегло, Работа (часа и престой), Стойност на услугата,
Последна актуализация: 16 Ное 2012

#70-12

#70-13 Товарителници по категории транспортни услуги
Период
: Месец
Вид: Обобщена
Сортиране: Категория транспортни услуги, Вид услуга – Обслужване, Вид превозно средство, Клиент.
Включва: Разстояние, Работа [Тон км], превозено тегло, Работа (часа и престой), Стойност на услугата,
Последна актуализация: 16 Ное 2012

#70-13

#70-14 Товарителници по категории транспортни услуги
Период
: Месец
Вид: Обобщена
Сортиране: Категория транспортни услуги, Вид услуга – Ремонт, Вид превозно средство, Клиент.
Включва: Разстояние, Работа [Тон км], превозено тегло, Работа (часа и престой), Стойност на услугата,
Последна актуализация: 16 Ное 2012

#70-14

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s