Мониторинг: Канали за съобщения и прехвърляне на съобщения между потребители

В долната част на Основното табло съществува бутон за визуализиране и скриване на Предупредителните съобщения генерирани от софтуера. Екраните на съобщенията имат различни изгледи.
Съобщенията от мониторинга се филтрират и сортират по дата, приоритет и статистика за тенденцията. Смяната на каналите за съобщения става през бутон за превключване на каналите показан с подсказката на снимката по-долу. Последния избор се запомня като предпочитан.

#1 Канал за лични съобщения

Каналът показва филтрирани лични съобщения от последните 2 дни. Съобщенията в този канал са лично адресирани до отчетника.
В горната част се изписва броя на съобщенията и техния приоритет. В зависимост от приоритета фона е в зелено, жълто или червено.
Съобщенията с информационен характер са в зелено, предупрежденията, препоръките и важните съобщения са на жълт фон, а критичните и спешните на червен фон.
Съответно дължината на линията с фона също носи информация за това какъв е дела на съобщенията с най-висок приоритет за които има статистика към всички съобщения.

Ch1

В показания пример броят на личните информационни съобщения е 3. От тях попадащи в диапазона от последните 2 дни са 2. Зелената линия съответства на приоритета на съобщенията с информационен характер приоритет 1. Дължината на линията е 2/3 от дължината на цялото поле – 66%.

#2 Канал

Каналът показва филтрирани всички системни съобщения от последните 2 дни. Този канал съставлява съобщения за които отчетника или потребителя имат направен абонамент. Абонамента е по категории на съобщенията.
Основното съобщение изписва броя на съобщенията и техния приоритет.
Дължината на линията обхваща почти цялата дължина от което следва, че останалите съобщения с по-нисък приоритет са сравнително малко.

Ch2

#3 Канал

Използва се за информация относно направените промени в софтуера. Основното съобщение показва последната версия, а подробния списък хронология на промените.

Прехвърляне на съобщения от един личен канал към друг

Към всяко съобщение от първи канал има прикачен отчетник. Ако даден отчетник вече не отговаря за съобщенията генерирани към дадена кола или машина тези съобщения се прехвърлят.

Прехвърлянето става най-бързо в менюто за Наряди, където се определя коя кола или машина към кой обект се отчита и от кой отчетник.

По-долу #1 Канал с лични съобщения на потребител Admin.

Events Redirection1

Прехвърляне на съобщения от един отчетник към друг става и от главното табло през #1 и #2 канали. Ето примерни връзки как можете да прехвърлите едно съобщение от един личен канал към друг.

Щракнете с мишката върху съобщението което искате да прехвърлите. Нека избраното съобщение да е “Активни потребителски връзки”. от #1 канал.

При двукратно щракане ще се отворят данните за самото съобщение.

Events Redirection 2

За да прехвърлите съобщението да се появява в друг личен канал изберете друг отчетник както е показано по-горе.

Виж също: Мониторинг: Статистика за съобщенията
Мониторинг – изтриване на съобщения от списъка и промяна на приоритета
Мониторинг и чат команди

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s