Мониторинг–изтриване на съобщения от списъка и промяна на приоритета

Personal recommendations

Всяка съобщение генерирано от системата за Мониторинг има дата, приоритет и индекс нарастване или намаляване.

Временно изтриване на съобщение от списъка
При корекция на даден проблем в системата съобщението може да бъде изтрито от списъка чрез двукратно щракане върху приоритета на съобщението. Тогава приоритета му става нула и съобщението се изтрива от списъка, до следващата му поява когато се случи. Тази възможност е полезна когато се работи последователно върху решаване на определени проблеми и е необходимо да изтрием от списъка съобщение, което вече не е актуално.

Промяна приоритета на съобщения от списъка
Приоритета на съобщенията може да се променя не само като се нулира и изтрива от списъка. Ако се използват бутоните “+”, “-“ след позициониране върху приоритета на съобщението може да се променя приоритета му временно.

Промяната на приоритета на дадено съобщение към по-висок е начин да се съобщи на потребител за даден проблем. Приоритети с нива от 5 и 6 са най-високи и генерират съобщения изискващи незабавно внимание с червен фон.
Когато дадено съобщение бъде направено с висок приоритет, това е начин да се насочи вниманието на съответния потребител към него.

Виж също: Мониторинг: Канали за съобщения
Мониторинг: Статистика за съобщенията
Мониторинг и чат команди

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s