Индикатори

Ключови индикатори за изпълнение

1. Гориво
1.1. Отклонение от разходната норма спрямо разходната норма

Описание: Следи съотношението при отклонението на разходната норма гориво спрямо прогнозираната разходна норма.
Формула: Отклонение% = 100 * Отклонение  / Нормен разход
Проверка: Пътни листове – > Изчисление на горивото, Наряди
Индикатора е свързан с мониторинга и има две нива на предупреждение.  При отклонение повече от 35% и при повече от 20%.

2. Превоз и работа
2.1. Разстоянието с товар към маршрутното растояние за обслужване на клиента 

Описание: Следи съотношението на разстоянието с товар или работа на машините спряма общото разстояние или времето за обслужване на клиента/обекта. Съотношение на разстоянията пълен към празен.
Формула: Отклонение% = 100 * (Разстояние с товар – Общо разстояние) / Общо разстояние
Проверка: Пътни листове – > Изчисление на горивото, Наряди
Индикатора е свързан с мониторинга и има две нива на предупреждение.  При отклонение повече от -20% и при повече от -5%.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s