#76 Планирана и фактическа себестойност, приходи и разходи

#76-1 Планирана и фактическа себестойност, приходи и разходи
Период
: Да
Вид: Обобщена
Включва: Кола/Машина, Бюджет, Фактически разходи, Икономия или Преразход. Приход от услуги, Раходи за Пътни, Труд, Сервиз и Гориво. Печалба/Загуба. 
Последна актуализация: 12 Март 2013

76-1

#76-2 Планирана и фактическа себестойност, приходи и разходи
Период
: Да
Вид: Подробна
Включва: Кола/Машина, Бюджет, Фактически разходи, Икономия или Преразход. Приход от услуги, Раходи за Пътни, Труд, Сервиз и Гориво. Печалба/Загуба. 
Последна актуализация: 12 Март 2013

76-2

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s