#44 Изписване на складови материали по артикули

#44-1 Изписване на складови материали по артикули
Период
: Да
Вид: Обобщена
Включва: Артикул, Количество и Стойност.
Последна актуализация: 16 Май 2013

#44-1

#44-2 Изписване на складови материали по артикули
Период
: Да
Вид: Подробна
Включва: Артикул, Количество и Стойност.
Последна актуализация: 16 Май 2013

 

#44-2

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s