#80 Товарителници по обекти с редукция

#80-1 Изписване на складови материали по артикули
Период
: Да
Вид: Обобщена
Включва: Клиент/Обект, Корекция, Товар и Стойност. 
Последна актуализация: 16 Май 2013

#80-1

#80-2 Изписване на складови материали по артикули
Период
: Да
Вид: Обобщена
Включва: Клиент/Обект, Превозвач, Вид товар, Корекция, Товар и Стойност. 
Последна актуализация: 16 Май 2013

#80-2

#80-3 Изписване на складови материали по артикули
Период
: Да
Вид: Обобщена
Включва: Клиент/Обект, Превозвач, Вид товар, Камиони, Корекция, Товар и Стойност. 
Последна актуализация: 16 Май 2013

#80-3

#80-4 Изписване на складови материали по артикули
Период
: Да
Вид: Падробна
Включва: Клиент/Обект, Превозвач, Вид товар, Камиони, Дата, Корекция, Товар и Стойност. 
Последна актуализация: 16 Май 2013

#80-4

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s