Automotive Director ™ – издания

Automotive Director ™ се предлага в три издания.
Lite – Лайт е най-олекотеното издание за:
–   проследяване на пробег километри;
–   разход гориво;
–   периодични събития;
–   складово стопанство.

Std – Стандард предлага в допълнение възможности за обработка на:
–  приходи по клиенти и обекти;
–  заработки на водачи и машинисти;
–  тарифиране и работа с тарифи;
–  калкулиране на себестойност, печалба/загуба.

Pro – Професионално издание за анализ на оферти и възможности за:
–  планиране на разходи;
–  транспорт и спедиция;
–  фактуриране;
–  следене на плащания.

Всички издания имат една система за:
–  многоезикова поддръжка;
–  достъп и разрешения;
–  мониторинг на събития.

Editions Footer ver2

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s