Инсталиране на приложения за работа с отдалечен работен плот

Режими на работа при услугите с отдалечен работен екран

Remote Desktop Services при Windows Server 2008 R2 работят в два режима известни като RD-Execute режим и RD-Install режим. Remote Desktop Services са в режим Execute когато клиентите са свързани и приложенията се изпълняват от потребителите. Режим Install се използва при инсталиране на приложенията. Основно в режим на инсталиране Windows осигурява, че регистрите и настройките на ini файла са в многопотребителски режим.

Ако приложенията се инсталират през Remote Desktop магьосник през Control Panel тогава операционната система автоматично преминава през режим на Инсталиране и след това обратно в режим Изпълнение след приключване на операцията. Ако инсталацията трябва да се извърши през команда режима се променя чрез change user команда. Следващия пример превключва към режим Инсталиране, изпълнява го и превключва към Изпълнение:

C:\Users\Administrator>change user /install User session is ready to install applications. C:\Users\Administrator>setup.exe C:\Users\Administrator>change user /execute User session is ready to execute applications.

В допълнение текущия режим може да бъде разбран чрез използване на /query опция:

C:\Users\Administrator>change user /query Application EXECUTE mode is enabled.

Инсталиране на приложения за работа с Remote Desktop Service чрез Control Panel

След като Remote Desktop Services са инсталирани на Windows Server 2008 R2, ще се появи Install Application на Remote Desktop Server в секцията Programs на Control Panel както е показано на следващата илюстрация:

Remote Desctop Program Installation

 

За да инсталирате приложение за Remote Desktop Services стартирайте инструмента чрез щракане на връзката. Ако приложението ще се инсталира от CDROM или DVD носител, инсталирайте носителя на подходящия драйв и щракнете Next. Ако стартиращата програма е на диск или в мрежата щракнете Next и изчакайте докато инструмента търси за носителя. Когато търсенето е неуспешно имате възможност за преглеждане на носителя:

Windows_server_2008_install_app_on_terminal_server

 

Щракнете на Browse… бутона и навигирайте към инсталиращата програма. След като изберете щракнете  Next за да започнете инсталацията. Инсталатора ще стартира както обикновенно. Веднъж приключила инсталацията, щракнете Finish бутона:

Windows_server_2008_terminal_service_app_install_finished

Ако приложението е създадено за многопотребителска работа то е готово за ползване от от потребителите през Remote Desktop Services. Приложенията които не са многопотребителски може да имат нужда от скрипт за съвместимост.

Скриптове за съвместимост при работа с отдалечен работен плот

За приложения които не са създадени за робото в многопотребителска среда има някои трикове които могат да се изпълнят.

Ако приложението ползва фиксирано име за папката от потребителски файлове това ще създаде проблеми при много потребители. Полезен трик е да се прикачи пътеката към драйв и се укаже драйва към различни пътеки за всеки потребител. Например потребител Bill може да има драйв E: прикачен към  C:\users\bill\data докаго потребител Joe би имал E: свързан към C:\users\joe\data.

Друга опция е да се използва скрипт за съвместимост който се изпълнява всеки път когато отдалечения потребител стартира приложението. Windows Server 2008 R2 осигурява два образеца на скриптове разположени в %SystemRoot%\Application Compatibility Scripts.
Командата ROOTDRV.cmd свързва драйва към домашната папка на потребителя стартиращ скрипта позволявайки трика описан по-горе да се изпълни автоматично.

Командата SETPATHS.cmd конвертира общите пътечки (като My Documents) в променливите на средата и избягва установените пътеки с имена. По подразбиране скрипта конмертира следните пътеки към съответните променливи:

Path Environment Variable
==== ====================

All Users:Startup COMMON_STARTUP
All Users:Start Menu COMMON_START_MENU
All Users:Start Menu\Programs COMMON_PROGRAMS
Current User:Start Menu USER_START_MENU
Current User:Startup USER_STARTUP
Current User:Start Menu\Programs USER_PROGRAMS
Current User:My Documents MY_DOCUMENTS
Current User:Templates TEMPLATES
Current User:Application Data APP_DATA

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s