Балансирано натоварване на терминалните сървъри

Препоръчва се RDS сървърите да бъдат инсталирани към една ферма и да се инсталира RD connection Broker на отделен сървър. Този начин на работа позволява всеки от терминалните сървъри да бъде изведен от работа без това да оказва влияние на фермата от терминални сървъри.

За балансиране на натоварването на терминалните сървъри може да се създаде Remote Desktop Gateway Server ферма за разпределение на връзките към различни RD Gateway. Моля имайте предвид, че хардуерните ресурси които RD Connection Broker изисква са минимални. Така може да инсталирате тази роля, на по-сървър с малък капацитет или да комбинирате тази роля с друга на един сървър. Все пак не се препоръчва комбиниране на ролята с RD Gateway.

За повече информация.

Improving TS Gateway availability using NLB

http://blogs.msdn.com/b/rds/archive/2009/03/24/improving-ts-gateway-availability-using-nlb.aspx

 

How MSIT Uses Terminal Services as a Scalable Remote Access Solution

http://technet.microsoft.com/en-us/library/cc304366.aspx

Create a Remote Desktop Gateway Server Farm

http://technet.microsoft.com/en-us/library/cc732370.aspx

Load balancing and redundancy 1

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s