#84 Водачи, заработка, сервиз и надбавки

#84-1 Водачи, заработка, сервиз и надбавки
Период
: Да
Вид: Обобщена
Включва: Водач, Дни работа, Часове работа, престой, сервиз, Заплащане за работа, сервиз и надбавки (вклzчват се командировъчни, бонуси и др.), Обща стойност заплащане.
Последна актуализация: 1 Дек 2013

#84-1

#84-2 Водачи, заработка, сервиз и надбавки
Период
: Да
Вид: Подробна
Включва: Водач, Дата, Пътен лист и смяна, Кола/Машина, Дни работа, Часове работа, престой, сервиз, Заплащане за работа, сервиз и надбавки (вклzчват се командировъчни, бонуси и др.), Обща стойност заплащане.
Последна актуализация: 1 Дек 2013

#84-2

Виж също: #62 Заработка по водачи

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s