Обновена версия на ИПС АД (Пловдив, Смолян и Габрово)

IPS-LOGO-234x60


 

Текущи версии
ИПС АД – Смолян – v1.481, 25 Мар 2014 (2 Lizard beta)
ИПС АД – Габрово – v1.480, 22 Ное 2013 (2 Vulture)
ИПС АД – Пловдив- v1.480, 22 Ное 2013 (2 Vulture)

Списък на промените 

Automotive Director™  v1.481, 25 Мар 2014 (2 Lizard beta)
Гориво: Прехвърляне на гориво
Справки: Корекции в справка #125

Automotive Director™  v1.480, 22 Ное 2013 (2 Vulture)
Гориво норма: Добавяне възможност за дневна основна разходна норма
Мониторинг: Проверки за разходна норма, градско, планински условия, хълмист терен, работа на обект
Справки: Корекции в справка #82 и #83

Automotive Director™  v1.479, 12 Сеп 2013 (3 Grass)
Мониторинг: Кеширане настройките на съобщенията
Транспортни услуги: Възможност за редактиране и копиране като нова

Automotive Director™  v1.478, 28 Авг 2013 (7 Dog)
Мониторинг: Възможност за дбавяне на съобщения
Горива и масло: #82 Стойност икономия и преразход гориво според долято масло

Automotive Director™  v1.477, 17 Юли 2013 (4 Rabbit)
Товарителници: Филтри при преизчисляване на товарителници и изпълнение
Справки: #71 Икономия и преразход на гориво по вадачи
Системни: Прогрес индикатор, подобрение при обновяване
Тарифи: Обновяване на плоски тарифи от таблица
Езикова поддръжка: Динамична смяна на езика
Транспорт: Издаване фактури на Български, Немски и Испански език

Automotive Director™  v1.476, 3 Апр 2013 (11 Reed)
Справки: Промяна на достъпа до предпочитани
Пътни листове: Въвеждане на свободен достъп за роля Напреднал (3)
Мониторинг: Въвеждане на абонамент по категории
Индикатори: Процентно отклонение от нормирания разход гориво
Потребители: Корекция при извличане заявките за достъп

Automotive Director™  v1.475, 23 Яну 2013 (11 Reed)
Потребители: Корекция при извличане заявките за достъп
Мониторинг: Канал за лични съобщения #1
Мониторинг: Канал за системни съобщения #2
Техника по обекти, преместване и използване
Справки: #74 Разпределение на техниката по обекти
Мониторинг: Включване на периодични събития
Справки: #15 Нови справки към сервиз
Сигурност: Промяна достъпа до пътни листове
Сигурност: Управление на достъпа чрез мониторинг на заявките

Виж също Automotive Director™ v 1.470