Важи за версии от Януари 2014 v1.480 (2 Vulture)

Променя се структурата на таблицата за многоезикова поддръжка. За да се използва съществуващия езиков речник е необходимо да се изпълнят следните стъпки.

1. Прави се копие на сгарата таблица Dictionary към DictionaryOrg.

2. Обновява се структурата на таблицата DictionaryOrg като. Code става Translation.

Остават полетата: DictionaryID, Message, Translation и LanguageID. Останалите се изтриват.

3. Изтриват се всички записи без тези с LanguageID=1 и LanguageID=10.

4. Стартира се програмата и се правят връзките

5. Стартира се DictionaryUpdate функцията която ще подготви DictionaryOrg във необходимия формат за четене на новите данни.

6. В DictionaryOrg се изтриват всички записи които не са LanguageID = 10 .

7. Изтриват се и записите които не представляват преводи.

8. Изтрива се Dictionary таблицата

9. DictionaryOrg преименова в Dictionary

Advertisements

About danisapfirov

Automotive Director developer.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s