Как се преминава към нова таблицата за речника

Важи за версии от Януари 2014 v1.480 (2 Vulture)

Променя се структурата на таблицата за многоезикова поддръжка. За да се използва съществуващия езиков речник е необходимо да се изпълнят следните стъпки.

1. Прави се копие на сгарата таблица Dictionary към DictionaryOrg.

2. Обновява се структурата на таблицата DictionaryOrg като. Code става Translation.

Остават полетата: DictionaryID, Message, Translation и LanguageID. Останалите се изтриват.

3. Изтриват се всички записи без тези с LanguageID=1 и LanguageID=10.

4. Стартира се програмата и се правят връзките

5. Стартира се DictionaryUpdate функцията която ще подготви DictionaryOrg във необходимия формат за четене на новите данни.

6. В DictionaryOrg се изтриват всички записи които не са LanguageID = 10 .

7. Изтриват се и записите които не представляват преводи.

8. Изтрива се Dictionary таблицата

9. DictionaryOrg преименова в Dictionary

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s