Добавяне на машина (виртуална машина) към Активна Директория

IC1951491Стъпки за добавяне на виртуална машина (VM) към активна директория (Active Directory)

1. Спира се виртуалната машина (VM)
2. Добавя се нов мрежов хардуер
Избира се не наследена вътрешна мрежа. Добавя се предварително създадената вътрешна мрежа vpn switch към VM през избор на не наследена мрежа.
3. Стартира се отново виртуалната машина (VM)
4. Отварят се мрежовите настройки и се настройва новосъздадения мрежов адаптер
.
Променя се настройката и на адаптера свързан с глобалната WAN мрежа. Добавените виртуални машини са в диапазона 192.168.60.1 – 192. 168.60.128.

Ето настройките за вътрешната LAN мрежа и външната WAN мрежа:
4.1 Настройка на вътрешната LAN мрежа:

LAN: 192.168.60.xxx
Subnet: 255.255.255.0
DNS1: 192.168.60.1

Настройка на външната WAN мрежа:
WAN: 7x.12x.1.2xx
Subnet: 255.255.255.224
Gate: 7x.12x.1.2xx
DNS1: 192.168.60.1

5. Добавяне на машина (виртуалната машина VM) към домейна на активната директория
Start –> Computer –> System properties –> Advanced System Settings –> Computer Name, Change
Domain: има на домейна. Hanример: fixware
Изисква се име на администратора на Активната директория и паролата.
Например: Adminuser #684LongSnake
След успешно добавяне към директорията виртуалната машина се рестартира.

6. Добавяне на потребители към виртуалната машина (VM)
6.1 VPN сървър
Към VPN сървъра се добавят нови потребители от тип Dial-In в активната директория Active Directory Users and Computers
Потребители към активната директория се добавят към раздела за VPN потребители: Например: vpnusers.
6.2 Добавения сървър към активната директория
В добавения към активната директория сървър се добавят локални потребители и такива от активната директория.
Start –> Computer –> System properties –> Remote–> Select Users
Търсят се съответните локални потребители или тези на активната директория и се добавят към списъка на отдалечените потребители (Any version of Remote Desktop).

Виж също:
Install, Configure, and Setup a VPN on Server and Client computer
How to setup RRAS / VPN on server 2008 R2

Configure a VPN Connection Using Windows XP

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s