Периодично оперативно-счетоводно складово стопанство

inventory41

Стъпки при отчитане на период
1. Изпълняват се всичко операции по доставка и изписване на артикули за текущия отчетен период
2. Изпълнява се проверка целостта на данните
3. Изпълнява се операцията ценообразуване на средно притеглена цена за периода
4. Извеждат се необходимите счетоводни справки.
5. Прехвърлят се крайните салда към следващия отчетен период.
6. Нов период въвеждане и изписване на артикули.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s